Ako hľadať živnostníkov

Živnostníkov, podnikateľov, resp.  samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) je možné vyhľadať jednoducho podľa mena, IČO alebo adresy trvalého pobytu v Živnostenskom registri.